Giới thiệu khóa học

 • Khoá Tiếng Việt 5 được xây dựng bám sát SGK mới của Bộ GD - ĐT. 
 • Phương pháp dạy học:  VSA (Visual - Self Practice - Assesments) nghĩa là (Trực quan - Tự luyện tập - Chấm điểm đánh giá). Bài giảng sử dụng hình ảnh trực quan sinh động từ cuộc sống  vào bài học để các con cảm thấy gần gũi, nhớ lâu âm - vần bằng hình ảnh. Sau mỗi video đều có câu hỏi tự luyện tập để kiểm tra mức độ hiểu bài và kèm 10 câu hỏi củng cố để các con có thể tự đánh giá năng lực của chính mình. 
 • Kho đề thi và tài liệu ôn tập đa dạng, thiết kế hình ảnh cuốn hút. 
 • Học bạ điện tử giúp phụ huynh theo dõi quá trình và kết quả học tập của con.
 • Luôn có thầy cô chuyên môn hỗ trợ 1:1 đồng hành cùng các con trong quá trình học.

Nội dung khóa học

 • Thư gửi các học sinh
 • Quang cảnh làng mạc ngày mùa
 • Nghìn năm văn hiến
 • Sắc màu em yêu
 • Lòng dân
 • Lòng dân (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Từ đồng nghĩa
 • Luyện tập về từ đồng nghĩa (Trang 13)
 • Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
 • Luyện tập về từ đồng nghĩa (Trang 22)
 • Mở rộng vốn từ: Nhân dân
 • Luyện tập về từ đồng nghĩa (Trang 32)
 • Cấu tạo của bài văn tả cảnh
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 14)
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 21)
 • Luyện tập làm báo cáo thống kê
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 31)
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 34)
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 1
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 2
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 3
 • Những con sếu bằng giấy
 • Bài ca về trái đất
 • Một chuyên gia máy xúc
 • Ê-mi-li, con…
 • Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
 • Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
 • Bài tập củng cố
 • Từ trái nghĩa
 • Luyện tập về từ trái nghĩa
 • Mở rộng vốn từ: Hoà bình
 • Từ đồng âm
 • Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác
 • Dùng từ đồng âm để chơi chữ
 • Bài tập củng cố
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 62)
 • Luyện tập làm báo cáo thống kê
 • Luyện tập làm đơn
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 43)
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 1
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 2
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 3
 • Những người bạn tốt
 • Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
 • Kì diệu rừng xanh
 • Trước cổng trời
 • Cái gì quý nhất?
 • Đất Cà Mau
 • Bài tập củng cố
 • Từ nhiều nghĩa
 • Luyện tập về từ nhiều nghĩa (Trang 73)
 • Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên (Trang 78)
 • Luyện tập về từ nhiều nghĩa (Trang 82)
 • Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên ( Trang 87)
 • Đại từ
 • Bài tập củng cố
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 70)
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 74)
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 81)
 • Luyện tập tả cảnh (Trang 83)
 • Luyện tập thuyết trình, tranh luận (Trang 91)
 • Luyện tập thuyết trình, tranh luận ( Trang 93)
 • Chuyện một khu vườn nhỏ
 • Tiếng vọng
 • Mùa thảo quả
 • Hành trình của bầy ong
 • Người gác rừng tí hon
 • Trồng rừng ngập mặn
 • Bài tập củng cố
 • Đại từ xưng hô
 • Quan hệ từ
 • Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường (Trang 115)
 • Luyện tập về quan hệ từ (Trang 121)
 • Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường (Trang 126)
 • Luyện tập về quan hệ từ (Trang 131)
 • Bài tập củng cố
 • Luyện tập làm đơn
 • Cấu tạo của bài văn tả người
 • Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết)
 • Luyện tập tả người (Tả ngoại hình) (Trang 130)
 • Luyện tập tả người (Tả ngoại hình) ( Trang 132)
 • Chuỗi ngọc lam
 • Hạt gạo làng ta
 • Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Về ngôi nhà đang xây
 • Thầy thuốc như mẹ hiền
 • Thầy cúng đi bệnh viện
 • Ngu Công xã Trịnh Tường
 • Ca dao về lao động sản xuất
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập về từ loại (Trang 137)
 • Ôn tập về từ loại ( Trang 142)
 • Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
 • Tổng kết vốn từ (Trang 151)
 • Tổng kết vốn từ (Trang 156)
 • Tổng kết vốn từ (Trang 159)
 • Ôn tập về từ và cấu tạo từ
 • Ôn tập về câu
 • Bài tập củng cố
 • Làm biên bản cuộc họp
 • Luyện tập làm biên bản cuộc họp
 • Luyện tập tả người (Tả hoạt động) (Trang 150 )
 • Luyện tập tả người (Tả hoạt động) (Trang 152)
 • Làm biên bản một vụ việc
 • Ôn tập về viết đơn
 • Ôn tập tiết 1
 • Ôn tập tiết 2
 • Ôn tập tiết 3
 • Ôn tập tiết 4
 • Ôn tập tiết 5
 • Ôn tập tiết 6
 • Ôn tập tiết 7
 • Ôn tập tiết 8
 • Đề 1
 • Đề 2
 • ĐỀ 3
 • ĐỀ 4
 • ĐỀ 5
 • Ôn tập tiết 1
 • Ôn tập tiết 2
 • Ôn tập tiết 3
 • Ôn tập tiết 4
 • Ôn tập tiết 5
 • Ôn tập tiết 6
 • Ôn tập tiết 7
 • Ôn tập tiết 8
 • ĐỀ 1
 • ĐỀ 2
 • ĐỀ 3
 • ĐỀ 4
 • ĐỀ 5
 • Người công dân số Một
 • Người công dân số Một tt
 • Thái sư Trần Thủ Độ
 • Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
 • Trí dũng song toàn
 • Tiếng rao đêm
 • Bài tập củng cố Người công dân
 • Câu ghép
 • Cách nối các vế câu ghép
 • Mở rộng vốn từ: Công dân
 • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Mở rộng vốn từ: Công dân tt
 • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tt
 • Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
 • Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
 • Lập chương trình hoạt động
 • Lập chương trình hoạt động tt
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Phong cảnh đền Hùng
 • Cửa sông
 • Nghĩa thầy trò
 • Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
 • Tranh làng Hồ
 • Đất nước
 • Bài tập củng cố
 • Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
 • Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
 • Mở rộng vốn từ: Truyền thống
 • Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
 • Mở rộng vốn từ: Truyền thống tt
 • Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
 • Bài tập củng cố
 • Tập viết đoạn văn đối thoại
 • Tập viết đoạn văn đối thoại tt
 • Ôn tập về tả cây cối
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Lập làng giữ biển
 • Cao Bằng
 • Phân xử tài tình
 • Chú đi tuần
 • Luật tục xưa của người Ê-đê
 • Hộp thư mật
 • Bài tập củng cố
 • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tt
 • Mở rộng vốn từ: An ninh - trật tự
 • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tt
 • Mở rộng vốn từ: An ninh - trật tự tt
 • Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập văn kể chuyện
 • Lập chương trình hoạt động
 • Ôn tập về tả đồ vật
 • Ôn tập về tả đồ vật tt
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Tiết 1
 • Tiết 2
 • Tiết 3
 • Tiết 4
 • Tiết 5
 • Tiết 6
 • Tiết 7
 • Tiết 8
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Đề 4
 • Đề 5
 • Một vụ đắm tàu
 • Con gái
 • Thuần phục sư tử
 • Tà áo dài Việt Nam
 • Công việc đầu tiên
 • Bầm ơi
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
 • Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) tt
 • Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
 • Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
 • Mở rộng vốn từ: Nam và nữ tt
 • Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) tt
 • Bài tập củng cố
 • Tập viết đoạn đối thoại
 • Ôn tập về tả con vật
 • Ôn tập về tả cảnh
 • Ôn tập về tả cảnh tt
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Út Vịnh
 • Những cánh buồm
 • Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
 • Sang năm con lên bảy
 • Lớp học trên đường
 • Nếu trái đất thiếu trẻ con
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
 • Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
 • Mở rộng vốn từ: Trẻ em
 • Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
 • Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận
 • Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập về tả người
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Tiết 1
 • Tiết 2
 • Tiết 3
 • Tiết 4
 • Tiết 5
 • Tiết 6
 • Tiết 7
 • Tiết 8
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Đề 4
 • Đề 5

Giáo viên giảng dạy

Cô Nguyễn Diệu Linh

Giáo viên Tiếng Việt

- Học vấn: Đại Học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh. - Sứ mệnh: Mang lại niềm vui, hạnh phúc trong học tập đến các học sinh thân yêu chính là hạnh phúc của cô mỗi ngày.

Đánh giá khóa học

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.