Giới thiệu khóa học

 • Khoá Học Tốt Toán 5 sử dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến VISA (Visual - Interactive - Self Practice - Assesments) nghĩa là (Trực quan - Tương tác - Tự luyện tập - Đánh giá chấm điểm)
 • Lợi ích của khoá học: Giúp các em hiểu sâu, hiểu kĩ và nhớ lâu toàn bộ kiến thức Toán lớp 5 theo chương trình của Bộ GD - ĐT. Kích thích sự hứng thú, đam mê với môn Toán. 
 • Kho đề thi và tài liệu ôn tập đa dạng, thiết kế hình ảnh cuốn hút. 
 • Học bạ điện tử giúp phụ huynh theo dõi quá trình và kết quả học tập của con.
 • Luôn có thầy cô chuyên môn hỗ trợ 1:1 khi tham gia khoá học cho đến khi hiểu bài.

Nội dung khóa học

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Bài tập củng cố
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Bài tập củng cố
 • Hỗn số
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung (Gộp 2 luyện tập chung)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập + Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Bài tập củng cố
 • Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông
 • Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Héc - ta
 • Luyện tập + Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Câu hỏi mức độ dễ
 • Câu hỏi mức độ vừa
 • Câu hỏi mức độ khó
 • Khái niệm số thập phân
 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 • Luyện tập
 • Số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Luyện tập + Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập
 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung (Gộp 2 luyện tập chung)
 • Bài tập củng cố
 • Cộng hai số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Trừ hai số thập phân
 • Luyện tập + Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Luyện tập (Gộp hai bài)
 • Luyện tập chung (Gộp 2 luyện tập chung)
 • Bài tập củng cố
 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Luyện tập
 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Luyện tập
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung (Gộp 2 luyện tập chung)
 • Bài tập củng cố
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung (Gộp 2 luyện tập chung)
 • Bài tập củng cố
 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập + Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập + Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Hình tròn. Đường tròn
 • Chu vi hình tròn
 • Luyện tập
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập + Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích
 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập + Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Thể tích của một hình
 • Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối
 • Mét khối
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Bảng đơn vị đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Nhân số đo thời gian với một số
 • Chia số đo thời gian cho một số
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Vận tốc
 • Luyện tập
 • Quãng đường
 • Luyện tập
 • Thời gian
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập về Phân số, Hỗn số, Số thập phân
 • Ôn tập về đại lượng và hình học
 • Ôn tập về giải toán và tỉ số phần trăm
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Đề 4
 • Đề 5
 • Ôn tập về số học
 • Ôn tập về đại lượng và hình học
 • Ôn tập về giải toán có lời văn
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Đề 4
 • Đề 5
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về số thập phân
 • Ôn tập về đo độ dài và khối lượng
 • Ôn tập về đo diện tích
 • Ôn tập về đo thể tích
 • Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo thời gian
 • Bài tập củng cố
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Phép nhân
 • Phép chia
 • Luyện tập (Gộp hai bài)
 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Luyện tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Luyện tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Luyện tập chung
 • Một số dạng bài toán đã học
 • Luyện tập
 • Luyện tập (tiếp theo)
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung (tiếp theo)
 • Luyện tập chung (tiếp theo)
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Đề 4
 • Đề 5

Giáo viên giảng dạy

Cô Kim Anh

Giáo viên Toán

- Cử nhân chuyên ngành Giáo dục Tiểu học. - Lối trình bày sâu sắc, phong cách giảng nhẹ nhàng, dễ hiểu. - Nghiên cứu về các phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả. "Học tập là một hành trình - cô Kim Anh muốn đồng hành cùng các con trên hành trình đó"

Đánh giá khóa học

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.