Giới thiệu khóa học

 • Khoá Học Tốt Toán 3 sử dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến VISA (Visual - Interactive - Self Practice - Assesments). Đi từ vấn đề thực tiễn để rút ra bài học và từ bài học vận dụng vào giải quyết các tình huống trong đời sống.Trong bài giảng có câu hỏi tương tác để các em tập trung và khai mở kiến thức, bài tập tự luyện để kiểm tra và đánh giá mức độ hiểu bài. 
 • Lợi ích của khoá học: Giúp các em hiểu sâu, hiểu kĩ và nhớ lâu toàn bộ kiến thức Toán lớp 3 theo chương trình của Bộ GD - ĐT. Kích thích sự hứng thú, đam mê với môn Toán. Hiểu rõ được bản chất Toán học và áp dụng tốt vào cuộc sống.
 • Kho đề thi và tài liệu ôn tập đa dạng, thiết kế hình ảnh cuốn hút sát với đề thi thật. 
 • Học bạ điện tử giúp phụ huynh theo dõi quá trình và kết quả học tập của con.
 • Luôn có thầy cô chuyên môn hỗ trợ 1:1 khi tham gia khoá học cho đến khi hiểu bài.

Nội dung khóa học

 • Đọc, viết. So sánh các số có ba chữ số
 • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
 • Bài tập củng cố
 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập các bảng nhân
 • Ôn tập các bảng chia
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về giải toán
 • Bài tập củng cố
 • Xem đồng hồ
 • Xem đồng hồ (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Video luyện tập
 • Câu hỏi mức độ dễ
 • Câu hỏi mức độ vừa
 • Câu hỏi mức độ khó
 • Bảng nhân 6
 • Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ)
 • Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ)
 • Luyện tập
 • Bài tập củng cố
 • Bảng chia 6
 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
 • Bài tập củng cố
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Phép chia hết và phép chia có dư
 • Bài tập củng cố
 • Bảng nhân 7
 • Bảng chia 7
 • Bài tập củng cố
 • Gấp một số lên nhiều lần
 • Giảm đi một số lần
 • Tìm số chia
 • Bài tập củng cố
 • Góc vuông, góc không vuông
 • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
 • Bài tập củng cố
 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
 • Bảng đơn vị đo độ dài
 • Bài tập củng cố
 • Thực hành đo độ dài
 • Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Bài toán giải bằng hai phép tính
 • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Video luyện tập
 • Câu hỏi mức độ dễ
 • Câu hỏi mức độ vừa
 • Câu hỏi mức độ khó
 • Ôn tập kiểm tra giữa Học kì 1
 • Đề thi giữa học kì I - Đề số 1
 • Đề thi giữa học kì I - Đề số 2
 • Đề thi giữa học kì I - Đề số 3
 • Đề thi giữa học kì I - Đề số 4
 • Đề thi giữa học kì I - Đề số 5
 • Bảng nhân 8
 • Bảng chia 8
 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
 • Bài tập củng cố
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 • Bài tập củng cố
 • Bảng nhân 9
 • Bảng chia 9
 • Gam
 • Bài tập củng cố
 • Giới thiệu bảng nhân
 • Giới thiệu bảng chia
 • Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Làm quen với biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
 • Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Luyện tập chung
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Hình chữ nhật
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình vuông
 • Bài tập củng cố
 • Câu hỏi mức độ dễ
 • Câu hỏi mức độ vừa
 • Câu hỏi mức độ khó
 • Các số có bốn chữ số
 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
 • các số có bốn chữ số (tiếp theo)
 • Số 10.000 – Luyện tập
 • So sánh các số trong phạm vi 10.000
 • Bài tập củng cố
 • Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 10.000
 • Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Tháng – Năm
 • Điểm ở giữa - Trung điểm
 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 • Vẽ trang trí hình tròn
 • Bài tập củng cố
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo 1)
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo 2)
 • Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Làm quen với chữ số La Mā
 • Thực hành xem đồng hồ
 • Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Luyện tập
 • Bài tập củng cố
 • Tiền Việt Nam
 • Làm quen với thống kê số liệu
 • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Câu hỏi tổng kết mức độ dễ
 • Câu hỏi tổng kết mức độ vừa
 • Câu hỏi tổng kết mức độ khó
 • Ôn tập giữa Học kì 2 (tiết 1)
 • Ôn tập giữa Học kì 2 (tiết 2)
 • Đề số 1
 • Đề số 2
 • Đề số 3
 • Đề số 4
 • Đề số 5
 • Các số có năm chữ số
 • Các số có năm chữ số (tiếp theo)
 • Số 100.000 – Luyện tập
 • So sánh các số trong phạm vi 100.000
 • Luyện tập
 • Bài tập củng cố
 • Diện tích của một hình
 • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích hình vuông
 • Bài tập củng cố
 • Phép cộng các số trong phạm vi 100.000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100.000
 • Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Tiền Việt Nam
 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập chung
 • Bài tập củng cố
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo 1)
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo)
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo 1)
 • Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
 • Bài tập củng cố
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung (tiếp theo 1)
 • Luyện tập chung (tiếp theo 2)
 • Luyện tập chung (tiếp theo 3)
 • Luyện tập chung (tiếp theo 4)
 • Đề số 1
 • Đề số 2
 • Đề số 3
 • Đề số 4
 • Đề số 5
 • Ôn tập các phép tính trong phạm vi 1000
 • Ôn tập hình học và đo lường (phần 1)
 • Ôn tập các dạng toán đặc biệt (phần 1)
 • Ôn tập hình học và đo lường (phần 2)
 • Ôn tập các dạng toán đặc biệt (phần 2)
 • Đề thi cuối học kì I - Đề số 1
 • Đề thi cuối học kì I - Đề số 2
 • Đề thi cuối học kì I - Đề số 3
 • Đề thi cuối học kì I - Đề số 4
 • Đề thi cuối học kì I - Đề số 5
 • Ôn tập các phép tính trong phạm vi 1000
 • Ôn tập hình học và đo lường
 • Ôn tập các bài toán đặc biệt

Giáo viên giảng dạy

Cô Lê Thị Mỹ Linh

Giáo viên Toán

- Cử nhân xuất sắc ngành Giáo dục Tiểu học - Bài giảng đặc sắc với lối giảng lôi cuốn, trọng tâm và dễ hiểu. - Nghiên cứu về các phương pháp dạy học tích cực và kết hợp giáo dục STEM trong dạy học ở tiểu học.

Đánh giá khóa học

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.