Giới thiệu khóa học

 • Khoá Tiếng Việt 2 được xây dựng bám sát SGK mới của Bộ GD - ĐT. 
 • Phương pháp dạy học:  VSA (Visual - Self Practice - Assesments) nghĩa là (Trực quan - Tự luyện tập - Chấm điểm đánh giá). Bài giảng sử dụng hình ảnh trực quan sinh động từ cuộc sống  vào bài học để các con cảm thấy gần gũi, nhớ lâu âm - vần bằng hình ảnh. Sau mỗi video đều có câu hỏi tự luyện tập để kiểm tra mức độ hiểu bài và kèm 10 câu hỏi củng cố để các con có thể tự đánh giá năng lực của chính mình. 
 • Kho đề thi và tài liệu ôn tập đa dạng, thiết kế hình ảnh cuốn hút. 
 • Học bạ điện tử giúp phụ huynh theo dõi quá trình và kết quả học tập của con.
 • Luôn có thầy cô chuyên môn hỗ trợ 1:1 đồng hành cùng các con trong quá trình học.

Nội dung khóa học

 • Đọc Bé Mai đã lớn
 • Từ và câu
 • Viết chữ hoa A
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Thời gian biểu
 • Bảng chữ cái. Phân biệt: c/k
 • Mở rộng vốn từ: Trẻ em
 • Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi
 • Nói, viết lời tự giới thiệu
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Ngày hôm qua đâu rồi?
 • Viết chữ hoa Ă, Â
 • Từ chỉ sự vật? Câu kiểu Ai là gì?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Út Tin
 • Bảng chữ cái. Phân biệt: g/gh
 • Mở rộng vốn từ: Trẻ em (tt)
 • Nghe - kể: Thử tài
 • Viết thời gian biểu
 • Bài tập củng cố
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 1
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 2
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 3
 • Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng
 • Viết chữ hoa B
 • Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Làm việc thật là vui
 • Bảng chữ cái. Phân biệt s/x, en/eng
 • Mở rộng vốn từ Bạn bè
 • Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi
 • Nói, viết lời cảm ơn
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Những cái tên
 • Viết chữ hoa C
 • Viết hoa tên người
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Cô gió
 • Phân biệt ai/ay
 • Mở rộng vốn từ Bạn bè (tt)
 • Nghe - kể: Chuyện ở phố Cây xanh
 • Đặt tên cho bức tranh
 • Bài tập củng cố
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 1
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 2
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 3
 • Đọc Bọ rùa tìm mẹ
 • Viết chữ hoa D,Đ
 • Từ chỉ Đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Cánh đồng của bố
 • Phân biệt ng/ngh; l/n, dấu hỏi/ dấu ngã
 • Mở rộng vốn từ Gia đình
 • Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối
 • Viết tin nhắn
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Mẹ
 • Viết chữ hoa E,Ê
 • Từ chỉ sự vật. Dấu chấm
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Con lợn đất
 • Phân biệt c/k; iu/ưu; d/ v
 • Mở rộng vốn từ gia đình (tt)
 • Nghe - kể Sự tích hoa cúc trắng
 • Luyện tập đặt tên cho bức tranh
 • Bài tập củng cố
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 1
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 2
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 3
 • Đọc Cô chủ nhà tí hon
 • Viết chữ hoa G
 • Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Bưu thiếp
 • Phân biệt ng/ngh; iu/ưu: g/r
 • Mở rộng vốn từ Gia đình (tt)
 • Nói và đáp lời chào hỏi
 • Nói, viết lời xin lỗi
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Bà nội, bà ngoại
 • Viết chữ hoa H
 • Từ chỉ hoạt động, chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Bà tôi
 • Bảng chữ cái. Phân biệt l/n, uôn/uông
 • Mở rộng vốn từ Gia đình (tt)
 • Xem - kể Những quả đào
 • Viết Bưu thiếp
 • Bài tập củng cố
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 1
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 2
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 3
 • Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn
 • Viết chữ hoa I
 • Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm hỏi
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Đồng hồ báo thức
 • Phân biệt c/ k; ay/ây; âc/ât
 • Mở rộng vốn từ Đồ vật
 • Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối
 • Giới thiệu đồ vật quen thuộc
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Đồ đạc trong nhà
 • Viết chữ hoa K
 • Từ chỉ Đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Cái bàn học của tôi
 • Phân biệt c/k; d/r; ươn/ương
 • Mở rộng vốn từ đồ vật (tt)
 • Xem - kể Con chó nhà hàng xóm
 • Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Bàn tay dịu dàng
 • Viết chữ hoa L
 • Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm than
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Danh sách tổ em
 • Bảng chữ cái. Phân biệt ch/tr; ăc/ăt
 • Mở rộng vốn từ Trường học
 • Nói và đáp lời chia buồn, lời chia tay
 • Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt)
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Yêu lắm trường ơi!
 • Viết chữ hoa M
 • Từ chỉ Đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Góc nhỏ yêu thương
 • Phân biệt g/gh; au/âu; ac/at
 • Mở rộng vốn từ Trường học (tt)
 • Nghe - kể Loài chim học xây tổ
 • Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt)
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Chuyện của thước kẻ
 • Viết chữ hoa N
 • Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Thời khóa biểu
 • Phân biệt g/gh; ch/tr; ao/au
 • Mở rộng vốn từ Trường học (tt)
 • Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo
 • Tả đồ vật quen thuộc
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Khi trang sách mở ra
 • Viết chữ hoa O
 • Từ chỉ sự vật. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Bạn mới
 • Phân biệt g/gh;ay/ây; an/ang
 • Mở rộng vốn từ Trường học (tt)
 • Đọc - kể Chuyện của thước kẻ
 • Luyện tập tả đồ vật quen thuộc
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Mẹ của Oanh
 • Viết chữ hoa Ô, Ơ
 • Từ chỉ hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Mục lục sách
 • Phân biệt eo/oeo; d/r; ăc/ăt
 • Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp
 • Nói và đáp lời cảm ơn
 • Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tt)
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Cô giáo lớp em
 • Viết chữ hoa P
 • Từ chỉ người, chỉ hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Người nặn tò he
 • Phân biệt ng/ngh; s/x; uôc/uôt
 • Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp (tt)
 • Đọc - kể Mẹ của Oanh
 • Luyện tập tả đồ vật quen thuộc(tt)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập 1
 • Ôn tập 1 (Tiếp theo)
 • Ôn tập 2
 • Ôn tập 2 (Tiếp theo)
 • ĐỀ 1
 • ĐỀ 2
 • ĐỀ 3
 • ĐỀ 4
 • ĐỀ 5
 • Ôn tập giữa HK1 ( T1)
 • Ôn tập giữa HK1 ( T2)
 • Ôn tập giữa HK1 ( T3) phần 1
 • Ôn tập giữa HK1 ( T3) phần 2
 • Ôn tập giữa HK1 ( T4) phần 1
 • Ôn tập giữa HK1 ( T5)
 • Đề thi số 1
 • Đề thi số 2
 • Đề thi số 3
 • Đề thi số 4
 • Đề thi số 5
 • Đọc Khu vườn tuổi thơ
 • Viết chữ hoa Q
 • Từ chỉ người, chỉ hoạt động. Dấu chấm than
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Con suối bản tôi
 • Phân biệt eo/oe; iêu/ươu; ui/uôi
 • MRVT: Nơi thân quen
 • Nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý
 • Thuật việc được chứng kiến
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Con đường làng
 • Viết chữ hoa Ă, Â
 • Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Bên cửa sổ
 • Viết hoa tên địa lí.Phân biệt ch/tr; ong/ông
 • MRVT: Nơi thân quen (tt)
 • Nghe - kể: Khu vườn tuổi thơ
 • Luyện tập thuật việc được chứng kiến
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Chuyện bốn mùa
 • Viết chữ hoa S
 • Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Đầm sen
 • Phân biệt êu/uê; l/n; in/inh
 • MRVT: Bốn mùa
 • Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi
 • Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt)
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Dàn nhạc mùa hè
 • Viết chữ hoa T
 • Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm than
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Mùa đông ở vùng cao
 • Phân biệt d/gi; iu/iêu; oăn/oăng
 • MRVT: Bốn mùa (tt)
 • Nghe - kể: Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ
 • Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt)
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Chuyện của vàng anh
 • Viết chữ hoa U, Ư
 • Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai làm gì?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Ong xây tổ
 • Phân biệt ua/uơ; r/d/gi; ên/ênh
 • MRVT: Thiên nhiên
 • Nói và đáp lời đồng ý và không đồng ý
 • Thuật việc được tham gia
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Trái chín
 • Viết chữ hoa V
 • Từ chỉ đặc điểm. Ai thế nào? Dấu chấm, dấu chấm than.
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Hoa mai vàng
 • Phân biệt ao/oa; ch/tr; it/ ich
 • MRVT: Thiên nhiên (tt)
 • Nghe - kể Cá thờn bơn
 • Luyện tập thuật việc được tham gia
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Quê mình đẹp nhất
 • Viết chữ hoa X
 • Từ chỉ hoạt động. Dấu chấm than
 • Đọc Rừng ngập mặn Cà Mau
 • Viết hoa tên địa lí; phân biệt r/d/gi, im/êm
 • MRVT: Quê hương
 • Nói và đáp lời cảm ơn
 • Luyện tập thuật việc được tham gia (tt)
 • Đọc Mùa lúa chín
 • Viết chữ hoa Y
 • Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Đọc Sông Hương
 • Phân biệt eo/oe; iu/iêu; an/ang
 • MRVT: Quê hương (tt)
 • Xem - kể: Sự tích Hồ Gươm
 • Luyện tập thuật việc được tham gia (tt)
 • Ôn tập 1
 • Ôn tập 2 (tiết 1)
 • Ôn tập 3
 • Ôn tập 4
 • Ôn tập 5
 • Ôn tập 3 (Kể chuyện: Món quà quê)
 • Ôn tập 2 (tiết 2)
 • ĐỀ 1
 • ĐỀ 2
 • ĐỀ 3
 • Đọc Ai ngoan sẽ được thưởng
 • Viết chữ hoa A
 • Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Thư Trung thu
 • Phân biệt uy/ uyu; l/n; ươn/ ương
 • MRVT: Bác Hồ kính yêu
 • Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng.
 • Nói, viết về tình cảm với người em yêu quý
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Cháu thăm nhà Bác
 • Viết chữ hoa Ă
 • Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì? Ai thế nào?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Cây và hoa bên lăng Bác
 • Phân biệt ui/ uy; s/x; ưc/ưt
 • MRVT: Bác Hồ kính yêu (tt)
 • Đọc - kể: Ai ngoan sẽ được thưởng
 • Nói viết về tình cảm với bạn bè
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Chuyện quả bầu
 • Viết chữ hoa L
 • Từ chỉ sự vât, chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu phẩy
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Sóng và cát ở Trường Sa
 • Phân biệt d/ gi, iêu/ ươu, oan/ oang
 • Mở rộng vốn từ Đất nước
 • Nói và đáp lời an ủi, lời mời
 • Nói viết tình cảm với người thân
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Cây dừa
 • Viết chữ hoa M
 • Từ chỉ sự vật, Chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Tôi yêu Sài Gòn
 • Phân biệt eo/oe,s/x, ac/at
 • Mở rộng vốn từ . Đất nước (tt)
 • LT. Nói viết về tình cảm với người thân
 • Nghe - kể Chuyện quả bầu
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Cây nhút nhát
 • Viết chữ hoa N
 • Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai thế nào?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Bạn có biết?
 • Phân biệt eo/oeo; ch/ tr, an ang
 • MRVT. Trái Đất
 • Nói và đáp không đồng ý, lời đề nghị.
 • Nói viết về tình cảm, với một sự việc
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Trái Đất xanh của em
 • Viết chữ hoa M
 • Từ chỉ sự vật? Câu kiểu Ai là gì?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Hừng đông mặt biển
 • Phân biệt iu/ uy; r/d/gi; iêc/iêt
 • MRVT: Trái đất (tt)
 • Đọc - kể Chuyện của cây sổi
 • Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Bạn biết phân loại rác không?
 • Viết chữ hoa D
 • Từ chỉ sự vật, Chỉ hoạt động. Câu kiêu Ai làm gì?
 • Bài tập củng cố
 • Đọc Cuộc giải cứu bên bờ biển
 • Phân biệt d/gi; ch/ tr; dấu hỏi/ dấu ngã
 • MRVT Trái Đất (tt)
 • Xem - kể Ngày như thế nào là đẹp?
 • Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc (tt)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập 1 ( Tiết 1)
 • Ôn tập 1 ( Tiết 2)
 • Ôn tập 2 ( Tiết 1)
 • Ôn tập 2 ( Tiết 2)
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Đề 4
 • Đề 5

Giáo viên giảng dạy

Cô Lê Thị Kim Ánh

Giáo viên Tiếng Việt

- Học vấn: TN Khoa Giáo Dục Tiểu Học – Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM - Kinh nghiệm: giảng dạy tại một số trường tiểu học tại TP. HCM - Sứ mệnh: Bước đầu chập chững với các âm, chữ trong tiếng việt làm cho học sinh thân yêu của cô cảm thấy khó khăn. Vì vậy, cô muốn truyền tải trực quan nhất những con chữ sinh động để các con thấy gần gũi và dễ dàng hơn trong bước đầu học tập là mục tiêu cô hướng đến.

Đánh giá khóa học

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.