Giới thiệu khóa học

 • Khóa học English + cung cấp cho các em học sinh những kiến thức trọng tâm đầy đủ để chuẩn bị cho kì thi Cambridge English với 4 khóa học Pre-Starters, Starters, Movers và Flyers.
 • 50 chủ đề gần gũi cuộc sống và đề thi, 500 câu luyện tập, 200 bộ đề thi thử.
 • Bài học trong từng khóa học sử dụng những hình ảnh minh họa hấp dẫn đầy màu sắc và các video hoạt hình vui nhộn nhằm thu hút sự chú ý của các em trong giờ học.
 • Đặc biệt cuối mỗi bài học còn có những câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập lại các kiến thức vừa học.

Nội dung khóa học

 • Vocabulary: A to Z
 • Structure: What's your name?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Colours
 • Structure: What colour is it?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Numbers from 0 to 20
 • Structure: How many ...?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Weather
 • Structure: What is the weather like today?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: Feelings
 • Structure: How are you today?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: School things (part 1)
 • Structure: What is it?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: Toys
 • Structure: What are they?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Vocabulary: Pets
 • Structure: Is it a/an.....?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Food and Drink
 • Structure: I like....../I don't like
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Prepositions
 • Structure: Where is the cat?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Family Members
 • Structure: This is my....
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Body Parts
 • Structure: This is/ These are
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: My Clothes
 • Structure: like / likes / don't like / doesn't like
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Fruits
 • Structure: Yes/ No questions and short answers
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: Jobs
 • Structure: What does she / he do?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: Vegetables
 • Structure: Plural Nouns and Singular Nouns
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: Rooms
 • Structure: Where .... ?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: School Things
 • Structure: Possesive's
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: My lunchbox
 • Structure: I have.../ I don't have
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Appearance
 • Structure: He/She has....../doesn't have
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Months
 • Structure: When is your birthday?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Days of the Week
 • Structure: When do you....?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: o'clock, half past, quarter past, quarter to
 • Structure: What time is it?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: Farm animals
 • Structure: Comparative Adjectives
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: Wild Animals
 • Structure: Superlative adjectives
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Habitat
 • Structure: Wh - question: Where
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Places
 • Structure: Adverbs od Frequency
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Environment Issues
 • Structure: Should / Shouldn't
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Daily Rountines
 • Structure: Simple present
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Vocabulary: Water Sports
 • Structure: Present Continuous
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Vocabulary: Popular Transportations
 • Structure: Simple past with be and Prepositions
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Vocabulary: Material
 • Structure: What is it made of?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Direction
 • Structure: Modal Verbs
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Test
 • Vocabulary: Restaurant
 • Structure: How much ...?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: Illness
 • Structure: What's the matter?
 • Review: Vocabulary and Structure
 • TEST
 • Vocabulary: Museum
 • Structure: Simple past- regular verb and irregular verbs
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Vocabulary: Disaster
 • Structure: Past Continuous
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Vocabulary: Space
 • Structure: Simple future and time makers
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Vocabulary: Vacation Things
 • Structure: Simple future - be going to
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Vocabulary: Shopping Things
 • Structure: Conjunction (and, but, or, because)
 • Review: Vocabulary and Structure
 • Vocabulary: Cooking
 • Structure: Time connectives
 • Review: Vocabulary and Structure

Giáo viên giảng dạy

Thầy Max Jacob

Giáo viên Tiếng Anh

- Học vấn: Thạc sĩ ngành kinh doanh. - Có chứng chỉ Tesol – giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. - Quốc tịch Bỉ. - Kinh nghiệm: Giảng dạy tiếng anh cho trẻ em tại các trung tâm tại TP. HCM.

Đánh giá khóa học

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.